Herta 8.8.8

Herta 8.8.8

  • Organik madde, fulvik asit, aminoasitler ve bunların yanında enzim ve aktivatörlerle zenginleştirilmiş olan HERTA KOVA 8.8 bitkinin vejetatif gelişimi için dengeli bir unsurdur.
  • Mikro elementlerinin 1.1.1 oranı sayesinde bitki gelişim ve üretim sürecinin her aşamasında gerek bitki gelişimine ivme kazandırarak gerekse verimi arttırmak için kullanılabilir.
  • Organik içeriği sayesinde topraktaki mikrobiyel faaliyetlerin hızlanmasını sağlar.
  • Düşük PH ya sahip olmasının yanında, enzim ve aktivatörle ile topraktaki anyon ve katyonların bitkiye geçişi hızlı ve kolaydır.
  • İçeriğindeki fulvik asit sayesinde köklenmeye olan etkisinin yanında NPK nın bitki bünyesinde taşınımı kolaylaşır.